ABC (Alkmaar) en De Band gaan samen verder als ABC De Band

Vanaf heden is de naam van biljartvereniging De Band gewijzigd in “ABC De Band”. Het afgelopen jaar hebben een aantal leden van ABC al in teamverband bij De Band gespeeld (hoewel er niet gespeeld is vanwege corona) en waren er al gesprekken gaande tussen de beide besturen om één vereniging te worden. De vereniging ABC zal worden opgeheven en de leden worden lid bij ABC De Band. De komende maand zal er een Algemene Ledenvergadering komen, waarin een nieuw bestuur zal worden gekozen en nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld.