District Noord Holland Midden KNBB

Nu zowel de Persoonlijke Kampioenschappen als de Teamcompetitie in de locaties van ons district gaan plaatsvinden en/of reeds begonnen zijn, kan het zekerheidshalve geen kwaad om op het volgende te wijzen:

Alle verenigingen in hun lokaliteiten zijn sinds een aantal weken, na een drietal gestopte maanden, weer gestart met biljarten en wel met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Zij hebben hun leden ingelicht en geïnstrueerd hoe te handelen in deze Corona tijd.

Nu vanwege de Persoonlijke Kampioenschappen en Teamcompetitie de spelers er op uit gaan trekken en gaan spelen in andere locaties is het van belang en raadzaam dat de ontvangende vereniging de gasten iedere keer vertelt hoe de RIVM richtlijnen bij hun worden nageleefd. Natuurlijk ook met het dringende advies die ook te volgen. Let wel, u als ontvangende vereniging bent verantwoordelijk  als het gaat om het naleven van de RIVM richtlijnen. Houd a.u.b. eenieder gezond!