Noord-Holland Midden van 2018 naar 2019


Hoe was het afgelopen jaar voor biljartend Noord-Holland Midden?

Helemaal nieuw was het werken in en met PK-online. Onze wedstrijdleider PK (Reijn Roos) heeft ons hier voortreffelijk in begeleid. Ook nieuw waren de play-offs, een aanwinst en spannend slot van de Teamcompetitie. Er was weer een Driebanden Groot toernooi waar Jan Gieskens zijn schouders onder heeft gezet. Een Bandstoot- en Kader toernooi waar ons district samenwerkte met Noord West Nederland en in 2019 een vervolg zal krijgen met misschien West Friesland erbij. Verder goed nieuws uit het arbiterskorps dat zich heeft weten uit te breiden. Drie leden uit ons district slaagden voor de cursus arbiter 1.

Het komende jaar zal misschien ook veranderingen met zich mee gaan meebrengen. We wachten nog op berichten van de KNBB-Carambole omtrent de nieuwe wedstrijdkalender en de nieuwe klassegrenzen. We hopen dat men hier ons voor februari duidelijkheid in kan verschaffen. En dan de intervallen… Tot onze teleurstelling heeft (in de ALV van afgelopen november) de meerderheid van de districten in Nederland besloten om met intervallen te gaan spelen. Een motie van ons
district om het driebanden nog niet met intervallen te doen, heeft het niet gered. NHM en ook Duinstreek hebben voorheen altijd gezegd niet met intervallen te gaan spelen. Die mogelijkheid is er nog steeds en daar moeten we een beslissing over gaan nemen. Wel is het zo dat er vanaf de gewestelijke finales met intervallen wordt gespeeld.

Afgelopen Kerstdagen bereikte ons het bericht dat de onderhandelingen tussen de KNBB en PK-online zijn stukgelopen. Volgens de informatie die wij hebben, is een ondermaats bod uitgebracht door de KNBB-Carambole daar de oorzaak van. In de afgelopen weken hebben de zeer tevreden gebruikers van PK-online (NHM, Duinstreek, West Friesland en Noord West Nederland) eendrachtig gereageerd en zullen in een schrijven naar de KNBB het gezamenlijk ongenoegen overbrengen. Immers op de eerder genoemde ALV afgelopen november is besloten om voor heel Nederland met PK-online verder te gaan.
We hopen het bestuur van de KNBB-Carambole nog op andere gedachten te kunnen brengen.

Dat zijn best wat perikelen die ons en met name het bestuur te wachten staan. Gelukkig heeft het district NHM met Dooitze Nauta, Reijn Roos, Kees Kos en ondergetekende een voortreffelijk bestuur, wat elkaar fantastisch aanvult. Dat werkt plezierig en op die manier kun je lastige zaken goed aan. Ook Co Nanne (website) en Peter op den Kelder (dagbiljarten) zullen in het komende jaar hun bijdrage leveren. Mocht u na het lezen van dit verhaal vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om deze aan één van de bestuursleden te stellen.

Ik wens iedereen een mooi biljartjaar met spanning, humor en leuke resultaten!

Uw waarnemend voorzitter
Janhans Berg

4 gedachten over “Noord-Holland Midden van 2018 naar 2019”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.