Arbiter Jan Veldt door de ALV benoemd tot lid van verdienste

Na een imposante loopbaan als actief (districts) arbiter heeft Jan Veldt aangegeven na 40 jaren te stoppen. Jan was in 1979 medeoprichter van de arbitersvereniging en de eerste 4 jaren tevens algemeen bestuurslid. Hierna was Jan van 1983 t/m 1999 secretaris van de AV. Tot op heden 2019, is Jan ieder seizoen in vele finales actief geweest als arbiter.

De algemene ledenvergadering op 24 mei 2019 bijeen in Akersloot, had het genoegen om hem hiervoor te bedanken en te huldigen als lid van verdienste van het district Noord-Holland Midden. Met genoegen kon de bijbehorende oorkonde en de speld uitgereikt worden.

Klik op de foto voor de grote afbeelding.

Districtsvergadering KNBB-NHM op vrijdag 24 mei in Akersloot

Beste verenigingsbestuurders en overige biljartliefhebbers,

De agenda voor de jaarvergadering en de overige stukken zijn op 4 en 22 mei verzonden aan de secretarissen.

Bij agenda punt 4. zal de keuze PK spelen met of zonder intervallen binnen ons district, in stemming worden gebracht.

Zie voor de details het document klassegrenzen-met-caramboles

  • Geheel met intervallen is de gele kolom in het document.
  • Als we kiezen voor vaste aantallen bij de voorwedstrijden en de districtsfinales, daarin is het district namelijk autonoom, dan stelt het bestuur voor dat te doen volgens de groene kolom.

Iedere vereniging heeft één stem die we met het aantal geregistreerde carambole avondcompetitie leden per vereniging vermenigvuldigen. Van de verenigingen die afbericht hebben gegeven, zouden we graag voor a.s. vrijdag 18.00 uur hun keuze vernemen via de email van de secretaris (zie onderaan in de agenda).

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de secretaris.

Voor het zonder afbericht wegblijven van een verenigingsafvaardiging wordt een administratieve heffing van € 50,- opgelegd.

Nieuwe klassegrenzen

Nog niet iedereen blijkt op de hoogte te zijn van de nieuwe klasse grenzen, daarom hierbij nog een keer het overzicht, eerder gepubliceerd op 8 maart j.l.

Op de districtsvergadering van 24 mei a.s. wordt gestemd over het wel of niet spelen met intervallen, daarna wordt het complete overzicht, klassen en te maken aantallen, opgenomen in het PK menu boven aan de pagina.

klasse grenzen

Voorbeeldberekening ranglijst voorwedstrijden

Regelmatig komen er vragen binnen over de manier waarop de ranglijst tot stand komt bij voorwedstrijden.

In de bijlage een voorbeeld van deze berekening, waarbij voor het overzicht maar 10 deelnemers (DK3) in de ranglijst zijn opgenomen.

De totaal ranglijst is een optelling van de ranglijsten partijpunten en moyenne.

Na bestudering zal het duidelijk zijn, mocht er toch nog vragen zijn dan hoor ik het wel.

De voorbeeld berekening is ook opgenomen in het PK menu rechtsboven op de site.

voorbeeld berekening