PK klassen seizoen 2022 – 2023

Onder het menu PK 2022 – 2023 zijn tabellen opgenomen voor de PK klassen voor komend seizoen.

De tabellen zijn afgeleid van de uitkomsten van de landelijke enquête “Spelen met intervallen”, voor ons district hebben we een paar aanpassingen van de landelijke tabellen voorgelegd aan de ALV d.d.15 juli j.l., deze zijn goedgekeurd en verwerkt.

In het kort:

  • spelen met intervallen in de klassen DK3, LK4, BK3 en DG1, voor LK3 is het spelen met intervallen niet zeker, wij gaan dat t.z.t. in overleg met de inschrijvers in deze klasse vaststellen;
  • beurtenlimiet (60) alleen in de klassen Driebanden Groot en Klein;
  • in de gewestelijke klassen beurtenlimieten in alle klassen;
  • voor alle klassen geldt een maximum van 20% overschrijding ten opzichte van de promotiegrens, daar boven directe promotie, voor de klassen met intervallen zijn hiervoor een paar “uitloop” intervallen opgenomen;
  • voor de laagste klassen mag ingeschreven worden vanaf moyenne 0,000, m.u.v. DG1, de regels hiervoor blijven zoals ze zijn.