Protocol verantwoord biljarten (sporten)

Voorlopig kan er nog niet gebiljart worden. Wanneer het kabinet in een latere fase besluit om ook binnensport (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een protocol opgesteld. Dit protocol kan straks voor verenigingen en spelers als leidraad dienen om biljarten op een beheerste en veilige manier te organiseren.

KNBB protocol versie 6 mei

NOC*NSF sportprotocol V3 (concept)

In het sportprotocol wordt verwezen naar de lokale noodverordeningen van de veiligheidsregio’s.