Ranglijsten seizoen 2022 – 2023 gepubliceerd

Onder het menu <ranglijsten> zijn de ranglijsten van afgelopen seizoen gepubliceerd. Vermelde promoties en degradaties zijn overeenkomstig onderstaande klassegrenzen zoals ze gaan gelden komend seizoen (behoudens goedkeuring door de ALV van KVC op 17 juni a.s.)  Verenigingen kunnen op verzoek de ranglijsten toegestuurd krijgen als Excel bestanden, om te filteren op klasse, vereniging etc. Mochten er fouten gevonden worden in de ranglijsten dan hoor ik het graag, voor Klassengrenzen klik op Verder Lezen.

Klassengrenzen seizoen 2023 – 2024:

  • bij een lager startmoyenne dan de ondergrens wordt op de ondergrens ingeschreven;
  • bij DG1 hanteert NHM tot nu toe de ondergrens van 0,300, deze grens kan omlaag naar gelang het aantal inschrijvers;
  • voor de intervaltabel zie WR-PK aanhangsel D;
  • beurtenlimiet (60) alleen in de klassen Driebanden Groot en Klein;
  • in de gewestelijke finales beurtenlimieten in alle klassen en LK3 met intervallen;
  • voor alle klassen geldt een maximum van 20% overschrijding ten opzichte van de promotiegrens, daar boven directe promotie.