Teams kunnen zich weer inschrijven

Beste secretarissen en teamleiders,

Eind augustus gaat het nieuwe seizoen weer van start en laten we hopen, dat we nu het seizoen eens normaal kunnen afmaken. Met ingang van 17 mei is het mogelijk om weer in te schrijven met uw team(s). De inschrijving sluit op 27 juni. DIT IS ECHT DE UITERSTE DATUM! Daarna moet ik aan de slag om het rooster in elkaar te zetten.

Voor wat betreft de moyenne’s volgen wij het standpunt van de KNBB om de gegevens aan te houden zoals die golden bij de start v.d. competitie 2020-2021.

In de poules B1a, B2a, C1 en C2 speelt men 2x op één avond tegen elkaar.

In de poules B1b, B2b en de beide C3 poules speelt men 1x op één avond tegen elkaar.

  • Direct elektronisch inschrijven in Biljartpoint kan door de clubsecretaris of, indien benoemd, door de wedstrijdleider competitie gedaan worden. (handleiding)
  • of
  • Middels het invullen van het te downloaden Excel formulier en deze op te sturen naar Peter v.d. Weert.

Peter van de Weert, WL-teams district NHM.