Vacature wedstrijdleider teamcompetitie

Zoals tijdens de ALV in 2023 aangegeven en genotuleerd, is Peter van de Weert aan zijn laatste seizoen bezig als wedstrijdleider voor de teams.

Dit houdt in dat we een nieuw bestuurslid zoeken die er voor voelt om mee te helpen de belangen van het district NHM en specifiek de teamcompetitie te behartigen.

Het bestuur vergadert ca. 5 maal per jaar. Eén maal per jaar legt het bestuur op de ALV verantwoording af aan de leden voor het gevoerde beleid en vraagt het goedkeuring voor de koers voor het komende seizoen.

De huidige wedstrijdleider teams gaat voor de nieuwe functionaris nog een handleiding schrijven en is bereid om de nieuwe wedstrijdleider te helpen bij eventuele vragen c.q. problemen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter of één van de overige bestuursleden.

Voor meer details klik je eerst op: functiebeschrijving

Wie gaat de uitdaging aan om deze druk beoefende tak van de biljartsport binnen het district NHM te waarborgen?