VKG is gestopt als vereniging

De vereniging Van Kampen Groep is per 31 dec. 2020 opgehouden te bestaan. VKG was t/m het lopende seizoen vooral actief in de driebanden competities in de A en de B1 klasse.