Arbitersvereniging

De arbitersvereniging verzorgt in ons district alle arbitraire zaken. Ze weet zich gesteund door onze arbiters. Allen biljarters uit ons district die graag wat extra doen voor hun sport en medesporters. Wilt u ook arbiter worden of een vervolgcursus volgen? Neem contact op met het bestuur, we gaan graag met u in gesprek.

Zie voor de indelingen in het seizoen 2020-2021: Arbiters rooster 2020-2021 

Wilt u in contact treden met een arbiter of wil u meer informatie over de opleiding tot arbiter, neemt u dan contact op met het secretariaat van de arbitersvereniging. U kunt ook gebruikmaken van het formulier hieronder.

Voorzitter Piet Springer 0299-372525
Secretaris Sjaak Bleeker 072-5714975
Penningmeester Peter v.d. Weert 06-44292541
Coördinator Peter v.d. Weert 06-44292541
Bestuurslid Wieger Dijkstra  
Bestuurslid Leo Kleijn 075-6875877

Het bankrekeningnummer van de arbiters vereniging is: NL09INGB0007816118 t.n.v. KNBB arbitersver. district Alkmaar.

Mailformulier

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bericht voor
Voorzitter arbitersverenigingSecretaris arbitersverenigingArbiterscoördinatorPenningmeester arbitersvereniging

Onderwerp

Uw bericht