Bestuur

Het besturen van een vereniging vraagt om mensenwerk. Onderstaande leden zijn gekozen in een bestuursfunctie.

Voorzitter Ron Collewijn 06-51098537
Secretaris Dooitze Nauta 075-6873251
Penningmeester Kees Kos 06-51091052
Wedstrijdleider PK John Hessing 06-47578520
Wedstrijdleider Competitie Peter van de Weert 06-44292541
Webredacteur

 

Rooster van aftreden

Jaar Functionaris Functionaris
2022 voorzitter WL-teams
2023 penningmeester WL-PK
2024 secretaris webredacteur
2025 voorzitter WL-teams
2026 penningmeester WL-PK
2027 secretaris webredacteur

etc.