Bestuur

Het besturen van een vereniging vraagt om mensenwerk. Onderstaande leden zijn gekozen in een bestuursfunctie.

Voorzitter Janhans Berg (waarnemend) 06-45756316
Secretaris Dooitze Nauta 075-6873251
Penningmeester Kees Kos 06-51091052
Wedstrijdleider PK Reijn Roos 06-28860915
Wedstrijdleider Competitie Janhans Berg 06-45756316
Webredacteur

 

Rooster van aftreden

Jaar Functionaris Functionaris
2018 secretaris webredacteur
2019 voorzitter WL-teams
2020 penningmeester WL-PK
2021 secretaris webredacteur
2022 voorzitter WL-teams
2023 penningmeester WL-PK

etc.