Bestuur

Het besturen van een vereniging vraagt om mensenwerk. Onderstaande leden zijn gekozen in een bestuursfunctie.

Voorzitter vacature
Secretaris Dooitze Nauta 075-6873251
Penningmeester Kees Kos 06-51091052
Wedstrijdleider PK Reijn Roos 06-28860915
Wedstrijdleider Competitie Peter van de Weert 06-44292541
Webredacteur
Coördinator dagbiljart (geen bestuursfunctie) Peter op den Kelder 06-25401155

 

Rooster van aftreden

Jaar Functionaris Functionaris
2021 secretaris webredacteur
2022 voorzitter WL-teams
2023 penningmeester WL-PK
2024 secretaris webredacteur
2025 voorzitter WL-teams
2026 penningmeester WL-PK

etc.