Moyenne bepaling

Het moyenne dat bepalend is voor de speelsterkte is te halen van het overzicht dat aan het einde van ieder seizoen wordt gemaakt. Eventueel is dit te bekijken op de website van Biljartpoint.

Aanpassing

Wanneer een speler nieuw is of enige tijd (langer dan 2 jaar geleden) niet heeft gespeeld, wordt het moyenne vastgesteld in deze volgorde:

  • het moyenne van de op één na laatste districtsranglijst of bij het ontbreken hiervan door:
  • het moyenne van de geldende PK-ranglijst of bij het ontbreken hiervan door:
  • het moyenne van de op één na laatste PK-ranglijst of bij het ontbreken hiervan door:
  • een nauwkeurige taxatie door middel van een bepaald aantal proefwedstrijden (minimaal 5 stuks). Bij deze laatste mogelijkheid heeft het geen zin om een te laag moyenne op te geven, omdat na 4 wedstrijden het moyenne wordt herberekend.