Informatie over de teamcompetitie

De Teamcompetitie wordt gespeeld tussen ca. 1 september en 31 maart en bestaat uit twee helften. De eerste helft eindigt op 31 december en de tweede op  ca. 31 maart.

Moyenneberekening
Het aanvangsmoyenne wordt bepaald door de prestatie van een vorig seizoen (niet langer dan twee jaar geleden). Deze berekening wordt door Biljartpoint automatisch aan het begin van een nieuw seizoen gemaakt.

Een speler met NO achter zijn naam heeft een niet officieel moyenne en krijgt na vier wedstrijden (ook wanneer deze vierde wedstrijd pas in de tweede helft heeft plaats gehad) een officieel moyenne wat alleen naar boven kan worden bijgesteld. Dit nieuwe moyenne wordt gezien als het aanvangsmoyenne van dat seizoen. Aan het eind van de eerste competitiehelft wordt het moyenne opnieuw bepaald, een hoger moyenne leidt dan tot een verhoging van het aantal te maken caramboles. Er wordt halverwege geen verlaging meer toegepast.

De officiële moyenne-grenzen voor de libre-competitie zijn:

C3 0.40-2.40 Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 2,40 en 3,40 toegestaan.
C2 1.50-4.00 Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 4,00 en 6,00 toegestaan.
C1 2.80-15.00 Drietallen, boven 15.00 moyenne kiest men een hogere spelsoort.
B2 0.000-0.600 Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 0.600 en 2.100 toegestaan.
B1 0.440 – Drietallen.

Competitierooster
Het competitierooster voor het gehele jaar is gemaakt met een Roostergenerator en staat in Biljartpoint. Bij het maken van het rooster is rekening gehouden met de PK-voorwedstrijden en Finales die verenigingen toegewezen hebben gekregen. Het bleek dit jaar niet mogelijk  onderlinge duels van clubteams in de laatste zes weken te vermijden.

De teams (teamleiders) zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige controle van de wedstrijddata. Wanneer een wedstrijd in het rooster onverhoopt conflicteert met de op die locatie geplande PK-voorwedstrijden of Finale, dan neemt u contact op met de Wedstrijdleider Martin van Vuure

Wedstrijden verplaatsen
Wanneer een team een wedstrijd wil verplaatsen, zijn er de volgende spelregels.

  1. Een wedstrijd verplaatsen kan alleen in overleg met het andere team.  (de Wedstrijdleider doet dit niet!).
  2. De nieuwe datum (en tijd) wordt via email doorgegeven aan de Wedstrijdleider met een cc aan het andere betrokken team.
  3. Een wedstrijd uit de eerste competitiehelft kan niet worden verplaatst naar de twee competitiehelft en andersom.

De Wedstrijdleider voert de verplaatste wedstrijden in Biljartpoint in, zodat deze direct zichtbaar zijn.

Verwerking uitslagen
De teamleiders dienen zelf binnen 5 dagen de uitslagen in te voeren in Biljartpoint. Hiervoor gaat u naar https://www.biljartpoint.nl en logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bij invoer uitslag vult u de wedstrijduitslagen in. Vergeet de knop vastleggen niet. Wijzigingen achteraf kunnen alleen door de wedstrijdleider worden aangebracht. De uitslag wordt automatisch aan de wedstrijdleider doorgegeven.

Gewestelijke Finales
Wanneer een team in het district succesvol heeft gespeeld (kampioenschap of succesvol in de play-off) is een voortzetting voor het kampioenschap van Nederland mogelijk in de Gewestelijke Finales. Om deel te mogen nemen aan de Gewestelijke Finales en Nationale finale moet een speler in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld. Het moyenne waarmee in de Gewestelijke Finales wordt gespeeld, is het hoogste van de drie moyennes die in Biljartpoint staan.

In de Gewestelijke finale wordt gespeeld om matchpunten en partijpunten. Een gewonnen partij levert 2 partijpunten op. Het team met de meeste partijpunten is winnaar van de wedstrijd en krijgt 2 matchpunten. Indien beide teams evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, krijgen zij beiden 1 matchpunt. Indien na afloop van een Gewestelijke- of Nationale Finale het aantal matchpunten van 2 teams gelijk is, dan is het team met het hoogste aantal partijpunten kampioen. Is dit ook gelijk, dan bepaalt het carambole-percentage welk team kampioen is.