Districtsbesluiten

3 berichten

Door het districtsbestuur genomen besluiten ter bevordering van het spel of administratie.

 

Het (incidenteel) indelen van drie spelers van één vereniging in een PK poule

Het incidenteel indelen van drie spelers van één vereniging in een poule van zes is toegestaan in het district Noord-Holland Midden. (Ref. ALV 25-06-2021)

 

Het indelen van een vervanger in een PK poule

In de PK voorwedstrijden is een vervanger alleen toegestaan door iemand uit dezelfde klasse met een bekend/officieel moyenne. Mits de aanwezige spelers er mee akkoord gaan, mag iemand met een bekend/officieel moyenne, die zich niet opgegeven had voor die klasse, toegevoegd worden. In de praktijk is dit alleen mogelijk met tussenkomst van de wedstrijdleider PK waarbij eerst het juiste carambole interval ingevoerd moet worden. De reden is dat in PK-Online alleen de partij-uitslagen ingevoerd kunnen worden en geen eindtotalen. Als de vervanging niet mogelijk is, dan dient er met een oneven aantal van 3 of 5 deelnemers gespeeld te worden.  (Ref. ALV 25-06-2021)

 

Afvaardiging naar de gewestelijke finales

In ons district worden twee kandidaten afgevaardigd naar de gewestelijke finale (met 8 deelnemers) binnen West-Nederland (Noord). (Ref. ALV 26-06-2020)

Voor alle PK klassen in het district Noord-Holland Midden geldt:

  • Dit zijn de districtskampioen en de nummer twee in de uitslag van de districtsfinale.
  • Bij verhindering wordt/worden de opvolger/opvolgers in de uitslag afgevaardigd
  • Algemeen reserve is diegene die daarna volgt in de uitslag

60 beurten limiet driebanden

In het district Noord-Holland Midden geldt de 60 beurten limiet bij PK  voorwedstrijden en districtsfinales  voor alle driebanden klassen.

In de teamcompetitie  geldt deze limiet bij alleen voor de B2; de A en B1 kennen geen limiet.

(ref. ALV 26-06-2020)

Finales ‘zware’ klassen

De finales LK1, DK1 en DG1 (bij een bezetting van acht finalisten) moeten over drie (of meer) dagen gespeeld worden.

Driedaagse voorwedstrijden ‘zware’ klassen

De voorwedstrijden DG1 en LK1 moeten, zeker bij oneven aantal deelnemers, over drie dagen gespeeld worden.

Bij een even aantal spelers en instemming van alle deelnemers mag het ook in twee dagen gespeeld worden.