Districtsbesluiten

4 berichten

Door het districtsbestuur genomen besluiten ter bevordering van het spel of administratie.

PK gaat voor teams

Indien een speler die zich opgegeven heeft voor PK voorwedstrijden verhinderd is op de speeldata, dan wordt van hem of haar verwacht om te proberen te ruilen met een speler uit een andere poule. Mocht dat niet lukken dan resteert afzeggen, deelname aan teamwedstrijden mag nooit reden zijn tot afzeggen!  (Ref. ALV 12-05-2023)

Het (incidenteel) indelen van drie spelers van één vereniging in een PK poule

Het incidenteel indelen van drie spelers van één vereniging in een poule van zes is toegestaan in het district Noord-Holland Midden. (Ref. ALV 25-06-2021)

Het indelen van een vervanger in een PK poule

In de PK voorwedstrijden is een vervanger alleen toegestaan door iemand uit dezelfde klasse met een bekend/officieel moyenne. Mits de aanwezige spelers er mee akkoord gaan, mag iemand met een bekend/officieel moyenne, die zich niet opgegeven had voor die klasse, toegevoegd worden. In de praktijk is dit alleen mogelijk met tussenkomst van de wedstrijdleider PK waarbij eerst het juiste carambole interval ingevoerd moet worden. De reden is dat in PK-Online alleen de partij-uitslagen ingevoerd kunnen worden en geen eindtotalen. Als de vervanging niet mogelijk is, dan dient er met een oneven aantal van 3 of 5 deelnemers gespeeld te worden.  (Ref. ALV 25-06-2021)

Afvaardiging naar de gewestelijke finales

In ons district worden twee kandidaten afgevaardigd naar de gewestelijke finale (met 8 deelnemers) binnen West-Nederland (Noord). (Ref. ALV 26-06-2020)

Voor alle PK klassen in het district Noord-Holland Midden geldt:

  • Dit zijn de districtskampioen en de nummer twee in de uitslag van de districtsfinale.
  • Bij verhindering wordt/worden de opvolger/opvolgers in de uitslag afgevaardigd
  • Algemeen reserve is diegene die daarna volgt in de uitslag

Voorwaarden deelname aan Driebanden groot 1e klas (DG1)

Toelating:

een officieel driebanden klein moyenne (PK of Teamcompetitie) van minimaal 0,400. (evt. behaald na de voorwedstrijden in het lopende seizoen)

en/of

een driebanden groot moyenne in de PK-DG of in de A-klasse van de teamcompetitie van minimaal 0,300. (evt. behaald na minimaal 4 partijen in de teamcompetitie van het lopende seizoen)

Degradatie:

als je met driebanden klein en met driebanden groot onder de grens gespeeld hebt en niet meer aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet.

Als een vereniging 2 of meer inschrijvingen in een driebanden groot (DG) klasse heeft, dan is die vereniging verplicht poulewedstrijden te organiseren met tellers en schrijvers in hetzij de eigen lokaliteit of een andere lokaliteit.

De districtsfinale driebanden groot 1e klas wordt met 6 deelnemers gespeeld. De gewestelijke finales DG1 en DGO worden ook met 6 deelnemers gespeeld. Dit zullen de nummers één uit de 4 districten zijn, aangevuld met de twee hoogst geplaatsten in de ranking.

(ref. ALV 25-06-2021)                    Staat ook in het menu District – Districtsbesluiten

60 beurten limiet driebanden

In het district Noord-Holland Midden geldt de 60 beurten limiet bij PK  voorwedstrijden en districtsfinales  voor alle driebanden klassen.

In de teamcompetitie  geldt deze limiet bij alleen voor de B2; de A en B1 kennen geen limiet.

(ref. ALV 26-06-2020)

Finales ‘zware’ klassen

De finales LK1, DK1 en DG1 (bij een bezetting van acht finalisten) moeten over drie (of meer) dagen gespeeld worden.

Driedaagse voorwedstrijden ‘zware’ klassen

De voorwedstrijden DG1 en LK1 moeten, zeker bij oneven aantal deelnemers, over drie dagen gespeeld worden.

Bij een even aantal spelers en instemming van alle deelnemers mag het ook in twee dagen gespeeld worden.