Districtsbesluiten

2 posts

Door het districtsbestuur genomen besluiten ter bevordering van het spel of administratie.

In ons district worden twee kandidaten afgevaardigd naar de gewestelijke finale binnen West-Nederland (Noord). (Ref. ALV 29-05-2015)

Voor de klassen met vaste aantallen caramboles is binnen het district Noord-Holland Midden bepaald:

  • Dit zijn de districtskampioen en diegene die het hoogste algemene gemiddelde heeft behaald.

Voor de klassen met intervallen is binnen het district Noord-Holland Midden bepaald:

  • Dit zijn de districtskampioen en diegene die het hoogste percentage caramboles heeft behaald.

Finales ‘zware’ klassen

De finales LK1, DK1 en DG1 (bij een bezetting van acht finalisten) moeten over drie (of meer) dagen gespeeld worden.

Driedaagse voorwedstrijden ‘zware’ klassen

De voorwedstrijden DG1 en LK1 moeten, zeker bij oneven aantal deelnemers, over drie dagen gespeeld worden.

Bij een even aantal spelers en instemming van alle deelnemers mag het ook in twee dagen gespeeld worden.