Districtsbesluiten

3 berichten

Door het districtsbestuur genomen besluiten ter bevordering van het spel of administratie.

In ons district worden twee kandidaten afgevaardigd naar de gewestelijke finale binnen West-Nederland (Noord). (Ref. ALV 26-06-2020)

Voor alle PK klassen in het district Noord-Holland Midden geldt:

  • Dit zijn de districtskampioen en de nummer twee in de uitslag van de districtsfinale.

60 beurten limiet driebanden

In het district Noord-Holland Midden geldt de 60 beurten limiet bij PK  voorwedstrijden en districtsfinales  voor alle driebanden klassen.

In de teamcompetitie  geldt deze limiet bij alleen voor de B2; de A en B1 kennen geen limiet.

(ref. ALV 26-06-2020)

Finales ‘zware’ klassen

De finales LK1, DK1 en DG1 (bij een bezetting van acht finalisten) moeten over drie (of meer) dagen gespeeld worden.

Driedaagse voorwedstrijden ‘zware’ klassen

De voorwedstrijden DG1 en LK1 moeten, zeker bij oneven aantal deelnemers, over drie dagen gespeeld worden.

Bij een even aantal spelers en instemming van alle deelnemers mag het ook in twee dagen gespeeld worden.