Lidmaatschap en contributie

 

KNBB Vereniging Carambole
Basis lid, niet spelend in competitie of PK € 5,00
Senioren (18 jaar en ouder) Carambole Avondcompetitie € 28,00
Junioren (t/m 17 jaar) € 18,00
Recreanten, spelend in de Dagcompetitie € 13,00
Gecombineerd lidmaatschap Avond- en Dagcompetitie € 36,00
Arbiters, niet spelend € 5,00
Dubbel (extra) lidmaatschap € 0,00
District  KNBB  Noord-Holland Midden
Senior € 12,00
Junior
Basis en of arbiter
Recreanten
Inschrijving team € 14,00
Inschrijving PK (per stuk) € 5,00
Inschrijving driebanden groot € 5,00
Contributie per jaar, gerekend van 1 augustus.
Wordt halfjaarlijks geïncasseerd; ca. 1 aug. en 1 febr.
Administratieve heffingen
Voor het wegblijven van een verenigings afvaardiging bij de jaarvergadering (zonder afbericht) € 50,00
Voor het zonder afbericht wegblijven bij een voorwedstrijd of finale PK € 50,00

 

Bankrekeningnummer: NL59 SNSB 0907 9036 73 t.n.v.: Ver. district N-H Midden van de KNBB

Alle informatie is te bevragen bij de penningmeester van het district. Maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier.