Lidmaatschap, contributie en vergoedingen

 

Contributie KNBB Vereniging Carambole:
Carambole niet spelend [CRL] € 5,00
Carambole Avondcompetitie (senioren) [CCS] € 32,75
Carambole Avondcompetitie (junioren t/m 17 jaar) [CCS] € 10,00
Carambole Dagcompetitie [CCR] € 17,75
Gecombineerd lidmaatschap Avond- en Dagcompetitie [CCS + CCR] € 45,50
Arbiters, geen lid van een vereniging maar van het district € 5,00
Dubbel (extra) lidmaatschap € 0,00
Basislid KNBB (deze vallen niet onder een vereniging !) € 5,00
Contributie District  KNBB  Noord-Holland Midden:
Carambole niet spelend [CRL]
Carambole Avondcompetitie (senioren) [CCS] € 14,00
Carambole Avondcompetitie (junioren t/m 17 jaar) [CCS]
Carambole Dagcompetitie [CCR]
Gecombineerd lidmaatschap Avond- en Dagcompetitie [CCS + CCR] € 14,00
Arbiters, geen lid van een vereniging maar van het district
Dubbel (extra) lidmaatschap
Basislid KNBB (deze vallen niet onder een vereniging !)
Inschrijving team € 20,00
Inschrijving PK imperatief en semi-imperatief (per stuk) € 7,50
Inschrijving PK driebanden groot imperatief en semi-imperatief € 7,50
Contributie per jaar, gerekend van 1 augustus.
Wordt halfjaarlijks geïncasseerd; ca. 1 aug. en 1 febr.
Administratieve heffingen
Voor het wegblijven van een verenigingsafvaardiging bij de jaarvergadering (zonder afbericht) € 50,00
Voor het zonder afbericht wegblijven bij een voorwedstrijd of finale PK € 50,00
Vergoedingen voor de verenigingen voor de organisatie van een finale

Ref. ALV 25-06-2021

Voor het organiseren van een PK districtsfinale met 8 deelnemers € 120,00
Voor het organiseren van een gewestelijke PK finale met 8 deelnemers € 100,00
Voor het organiseren van een gewestelijke teamfinale met 4 teams € 50,00

 

Bankrekeningnummer: NL59 SNSB 0907 9036 73 t.n.v.: Ver. district N-H Midden van de KNBB

Alle informatie is te bevragen bij de penningmeester van het district. Maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier.