Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op donderdag 20 januari 2022 ’s middags om 13.00 uur.