Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek. Voor het seizoen 2020-2021 zal een nieuwe planning worden gepubliceerd zodra deze bekend is.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op donderdag 29 april 2021 ‘s morgens om 08.30 met Microsoft Teams.