Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op woensdag 13 juli 2022 ’s morgens om 10.00 uur.