Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek. Voor het seizoen 2019-2020 zal een nieuwe planning worden gepubliceerd zodra deze bekend is.

De eerstvolgende bestuursvergaderingen zijn op woensdag 25 maart en 29 april  2020 ‘s morgens om 09.30 uur. Locatie nog te bepalen.