Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek.

De eerstvolgende bestuursvergaderingen zijn op dinsdag 7 maart en 18 april 2023 ’s morgens om 10.00 uur in Krommenie.

De ALV van het district is op vrijdag 12 mei.