Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek. Voor het seizoen 2020-2021 zal een nieuwe planning worden gepubliceerd zodra deze bekend is.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op woensdag 26 mei 2021 ‘s morgens om 09.00 uur.