Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek. Voor het seizoen 2020-2021 zal een nieuwe planning worden gepubliceerd zodra deze bekend is.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op woensdag 10 februari 2021 ‘s morgens om 09.30 met Microsoft Teams.