Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandag 29 april 2024 ’s avonds om 19.30 uur in Wormerveer (WBV).

De ALV zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 24 mei 2024 bij OBIS in Heemskerk.