Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandag 22 januari 2024 ’s avonds om 19.30 uur in Wormerveer (WBV).