Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek. Voor het seizoen 2019-2020 zal een nieuwe planning worden gepubliceerd zodra deze bekend is.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op woensdag 12 februari 2020 ‘s morgens om 09.30 in Krommenie. (BVK)