Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op dinsdag 31 januari 2023 ’s morgens om 10.00 uur in Krommenie.