Vergaderschema districtsbestuur

Het districtsbestuur vergadert periodiek. Voor het seizoen 2019-2020 zal een nieuwe planning worden gepubliceerd zodra deze bekend is.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op woensdag 24 juni 2020 ‘s morgens om 09.30 uur in de Viaanse Molen of, indien noodzakelijk, met Microsoft Teams.