PK klassen

PK klassen seizoen 2022 – 2023

De tabellen zijn afgeleid van de uitkomsten van de landelijke enquête “Spelen met intervallen”, voor ons district hebben we een paar aanpassingen van de landelijke tabellen voorgelegd aan de ALV d.d.15 juli j.l., deze zijn goedgekeurd en verwerkt.

In het kort:

  • spelen met intervallen in de klassen DK3, LK4, BK3 en DG1, LK3 spelen we met vaste aantallen (65), hier is voor gekozen door de meerderheid van de inschrijvers, vanaf de gewestelijke finale wordt LK3 met intervallen gespeeld;
  • De ondergrenzen van de verschillende klassen worden door ons district niet toegepast, vanaf de gewestelijke finales gelden deze ondergrenzen wel;
  • beurtenlimiet (60) alleen in de klassen Driebanden Groot en Klein;
  • in de gewestelijke klassen beurtenlimieten in alle klassen;
  • voor alle klassen geldt een maximum van 20% overschrijding ten opzichte van de promotiegrens, daar boven directe promotie, voor de klassen met intervallen zijn hiervoor een paar “uitloop” intervallen opgenomen;