Klassengrenzen

          Klassengrenzen seizoen 2023 – 2024

  • bij een lager startmoyenne dan de ondergrens wordt op de ondergrens ingeschreven;
  • bij DG1 hanteert NHM tot nu toe de ondergrens van 0,300, deze grens kan omlaag naar gelang het aantal inschrijvers;
  • voor de intervaltabel zie WR-PK aanhangsel D;
  • beurtenlimiet (60) alleen in de klassen Driebanden Groot en Klein;
  • in de gewestelijke finales beurtenlimieten in alle klassen en LK3 met intervallen;
  • voor alle klassen geldt een maximum van 20% overschrijding ten opzichte van de promotiegrens, daar boven directe promotie.