Bondsridders, ereleden en leden van verdienste

Conform de statuten van het district bestaat de mogelijkheid om ereleden en leden van verdienste te benoemen. De benoeming vindt plaats op de districtsvergadering. Bondsridders worden door het district voorgedragen en door de KNBB benoemd.

Bondsridders

  • H. Marcker (voorgedragen in het voormalig district Alkmaar e.o.)
  • J.C. Visser (voorgedragen in het voormalig district Alkmaar e.o.), overleden 20-11-2014
  • G. van Stenis (voorgedragen in het voormalig district Alkmaar e.o.)

Ereleden

Leden van verdienste

  • P. van de Weert, benoemd door het district N-H Midden op 31-5-2017