Bondsridders, ereleden en leden van verdienste

Conform de statuten van het district bestaat de mogelijkheid om ereleden en leden van verdienste te benoemen. De benoeming vindt plaats op de districtsvergadering. Bondsridders worden door het district voorgedragen en door de KNBB benoemd.

Bondsridders

Ereleden

Leden van verdienste

  • Peter van de Weert, benoemd door het district N-H Midden op 31-5-2017
  • Jan Veldt, benoemd door het district N-H Midden op 24-5-2019