Actuele routekaart coronamaatregelen

Zoals er gisteren reeds positieve berichten te melden waren is dit vandaag bij de Rijksoverheid op de site bevestigd.

Per 1 juni gaat de horeca open.

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/persmoment-27-mei-actuele-routekaart-coronamaatregelen

Factsheet maatregelen tot 1 september

KNBB Biljartprotocol versie 27 mei

PK Online weer terug

Het bestuur van KNBB Noord-Holland Midden heeft onlangs bij de verenigingen de vraag uitgezet betreffende een mogelijke overstap naar andere PK software.

De respons op deze vraag was groot, 28 van de 33 verenigingen met CCS leden hebben hun stem uitgebracht, goed voor 94% van de CCS leden.

De verenigingen hebben unaniem gestemd voor het gebruik van PK Online 2.0, tegelijkertijd betekent dat de keus voor intervallen.

Het spelen met intervallen zal na komend seizoen door de KNBB landelijk geëvalueerd worden, mocht dan besloten worden van intervallen af te stappen, dan zal PK Online zijn software daar op aanpassen. De komende tijd zal ik de poules DK3, DK2 en LK4 in PK Online zetten, zonder data voorlopig.

https://www.specialsoftware.nl/Portal/Districten/start.php?gebruiker=125

Protocol verantwoord biljarten (sporten)

Voorlopig kan er nog niet gebiljart worden. Wanneer het kabinet in een latere fase besluit om ook binnensport (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een protocol opgesteld. Dit protocol kan straks voor verenigingen en spelers als leidraad dienen om biljarten op een beheerste en veilige manier te organiseren.

KNBB protocol versie 6 mei

NOC*NSF sportprotocol V3 (concept)

In het sportprotocol wordt verwezen naar de lokale noodverordeningen van de veiligheidsregio’s.