Vacature wedstrijdleider teamcompetitie

Zoals tijdens de ALV in 2023 aangegeven en genotuleerd, is Peter van de Weert aan zijn laatste seizoen bezig als wedstrijdleider voor de teams.

Dit houdt in dat we een nieuw bestuurslid zoeken die er voor voelt om mee te helpen de belangen van het district NHM en specifiek de teamcompetitie te behartigen.

Het bestuur vergadert ca. 5 maal per jaar. Eén maal per jaar legt het bestuur op de ALV verantwoording af aan de leden voor het gevoerde beleid en vraagt het goedkeuring voor de koers voor het komende seizoen.

De huidige wedstrijdleider teams gaat voor de nieuwe functionaris nog een handleiding schrijven en is bereid om de nieuwe wedstrijdleider te helpen bij eventuele vragen c.q. problemen.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Peter of één van de overige bestuursleden.

Voor meer details klik je eerst op: functiebeschrijving

Wie gaat de uitdaging aan om deze druk beoefende tak van de biljartsport binnen het district NHM te waarborgen?

Beurtenlimiet bandstoten onjuist

In LiveScore en ook de uitnodiging (BK3) voor Bandstoten werd er een maximaal aantal beurten opgegeven.
Dit is onjuist, bij NHM is vastgelegd dat alleen bij het Driebanden sprake is van een beurtenlimiet (60)!

Voor de overige wedstrijden in Gewest en Nationaal geldt echter wel een maximaal aantal beurten!

Is inmiddels weer aangepast,

Verslag van het NK-DK1 in Huizen

In het weekend van 26 t/m 28 januari nam Jan Gieskens van WBV deel aan het Nederlands Kampioenschap driebanden klein 1e klasse bij De Bun in Huizen. Jan eindigde op de 6e plaats met een goed moyenne van 0,758 en tekende voor de hoogste serie van 9. Met een uiterst klein verschil in moyenne werd de jeugdige Xavier Siahaya Nederlands Kampioen met 12 punten en een moyenne van 0,885

Een uitgebreid verslag met foto’s is te lezen op de site van: KNBB-Carambole

Voor de tussenstanden en de einduitslag kijk je in: KVC-PK-Livescore

Afvaardigen teams naar de Gewestelijke ronden

Ook dit jaar worden er geen kwalificatierondes gespeeld bij de teams. Naar de Gewestelijke halve finales gaan in de:

B1 klasse: de kampioen van de B1a*** en B1b poules

B2 klasse: de kampioen van de B2a en B2b poules

C2 klasse: de kampioen van Poule 1 en van Poule 2

C3 klasse: de nummers 1 en 2

C4** en Dames*: zie onderstaande:

De dames* kunnen uit verschillende gelederen een team samenstellen als zij dat willen en deelnemen aan de dames teamfinale. Wel is de vereiste, dat zij 4 of meer (libre)wedstrijden hebben gespeeld. PK wedstrijden vallen daar ook onder.

Voor de C4** geldt, dat teams die in de C3 spelen en daarbij tenminste 3 spelers hebben, die 4 wedstrijden of meer hebben gespeeld en met het moyenne onder de 1.400 zitten, deze in aanmerking komen om in de C4 mee te mogen doen. Er mag 1 dispensatiespeler worden ingezet, die als maximum een moyenne van 2.400 heeft.

Voor de B1a*** geldt, dat de teams uit NWN niet meetellen voor de afvaardiging. Dus de bovenste uit het district NHM gaat voor ons naar de GF.

Ook dit jaar speelt DVO in de C1 bij W-Friesland. Zij mogen zich bij NHM opgeven voor de halve finale.

Om dit alles mogelijk te maken zijn er, zoals eerder geschreven, lokaliteiten nodig. Neem daarom uw verantwoordelijkheid!!!

Voor de speeldatums en regio waar gespeeld gaat worden: team-finale-schema

Groet Peter van de Weert wedstrijdleider teams.

Gewestelijke finale LK2 bij Horna in Hoorn

De gewestelijke finale libre klein 2e klasse wordt gespeeld op 3 en 4 februari bij Horna in Hoorn. Immanuel Sahuleka (De Musketiers) en Willem de Flart (Rappel) gaan het district NHM hierbij vertegenwoordigen. De aanvangstijd op zaterdag is om 10.00 uur. Houd er rekening mee dat je waarschijnlijk niet voor de deur kunt parkeren. Immanuel en Willem veel succes gewenst!

Link naar: KVC PK Livescore

Sjon Koelman (BVC) wint zilver bij het NK-DK2

Voor het weekend van 19 t/m 21 januari was John Koelman van BV Castricum afgereisd naar Hoogeveen om deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap driebanden klein 2e klasse. Na de 5e ronde stond Sjon op de tweede plaats met reeds 8 punten en heeft deze plaats vastgehouden tot het eind. Vervolgens een remise in ronde 6. In de 7e ronde verloor Sjon z’n partij tegen Koert Veninga maar dat gold ook voor Gavin Balk die van de uiteindelijke kampioen verloor. Sjon en Gavin eindigden beiden met 9 punten maar Sjon z’n moyenne van 0,619 was veel hoger. Kampioen werd Rudie Frinking met 12 punten en een moyenne van 0,684.

Voor het uitgebreide verslag, geschreven door BVC supporter Hans Molenaar, klik je eerst op: Verder lezen

Verslag Dames Klein Libre Open WBV

Op zaterdag 20 januari begonnen de dames enthousiast aan hun eerste wedstrijden.

De strijd was begonnen en de dames Josette Heijmans, Carla Leibbrand en Trudy Huisenga hadden na twee wedstrijden nog de volle buit. In hun spoor kwamen de dames Tineke Dil en Dorien Kuiper. In de derde partij verloren verrassend Josette van Gerarda Bezemer, Carla van Dorien en Trudy van Wendy Heijmans en zo schaarde Dorien Kuiper zich als vierde vrouw aan de top. In de vierde partij verloor Carla van Trudy en Josette en Dorien wonnen hun partij. Op de eerste dag stonden verrassend Josette en Dorien met een betere moyenne % voor de favoriet Trudy en Carla met Francisca in de achtervolging. Dit was toch een verrassing.

Zondag 21 januari begonnen de dames vanaf 11:00 uur weer met hun vervolg van hun laatste 3 partijen. Josette verloor van Carla en Dorien en Trudy wonnen hun partijen, weer een verrassing Dorien stond bovenaan, wat een spanning. In de zesde partij verloor Dorien toch wel verrassend van Francisca Busman, Josette tegen Trudy was een onwijs spannende partij en de zenuwen speelde ook parten en helaas verloor Josette deze partij, die ze eigenlijk had moeten winnen. Carla won haar partij van Tineke en Francisca won van Dorien. De stand was toen :1: Trudy 10pnt,2: Dorien,3: Carla en 4: Francisca allemaal met 8 pnt, alleen het moyenne % van Dorien was iets beter dan de beide dames, zodat Dorien op de twee plaats stond. Wat een finale, geweldig. De zevende partij kon nog wel voor verrassingen zorgen voor het eventuele kampioenschap en de tweede plek, daar dit goed was om het district te vertegenwoordigen in het gewest. Trudy moest tegen Francisca, Carla tegen Gerarda en Dorien tegen Josette. Helaas verloor Dorien haar partij en Trudy en Carla wonnen hun partijen, het resultaat was Trudy werd districtskampioen en Carla werd tweede en Dorien werd toch heel knap derde.

Trudy en Carla gaan naar het gewest en Dorien wilde wel algemene reserve zijn. Trudy van harte gefeliciteerd met je behaalde kampioenschap en beide dames veel succes in het gewest. De publieke belangstelling voor de dames en zeker op zondag was fijn, de tendens van de laatste tijd bij finales is, dat er weinig belangstelling is, maar bij deze finale was dit prima. Mijn dank gaat uit naar de heren arbiters van het district NHM, de schrijvers/arbiters van WBV. Ook een grote dank voor de barbezetting die zaterdag en zondag gezorgd hebben voor een natje en een droogje. Ik vond het als wedstrijdleider een zeer gezellig weekend en ik heb genoten van de inzet van alle dames, er waren leuke en spannende partijen bij.

Nog wel te vernoemen dat Trudy op zaterdag 20 januari een serie van 19 caramboles heeft geproduceerd en dat is heel knappe prestatie.

Wedstrijdleider
Martin Feeke

Lokaliteiten gevraagd voor de gewestelijke teamrondes

Dit seizoen worden de halve finales en de finales voor de klassen C1 en C2 in het eigen district Noord-Holland Midden gespeeld. De datums zijn voor de C2: 11 en 12 mei en voor de C1: 25 en 26 mei. Hiervoor zoeken we lokaliteiten met tenminste 4 biljarttafels. De halve finales kunnen dus op twee verschillende plaatsen gehouden worden! Dit is altijd een leuke happening met veel verschillende mensen uit het gewest WN. De halve finales worden gespeeld in twee poules van 4 teams en de finales met één poule. Bij de halve finales dienen de deelnemende teams zelf te tellen en te schrijven. Bij de finales lopen er arbiters van het district. De organiserende vereniging(en) c.q. lokaliteit(en) zorgt dus alleen voor de tafels met ballen en een wedstrijdleider voor de aansturing en de gegevensverwerking in Biljartpoint. Op een dag worden er per poule 18 partijen gespeeld en daar zijn standaardschema’s voor beschikbaar om de tafels in te delen.

De aanmeldingen graag (z.s.m.) sturen aan: Peter van de Weert

Schema gewestelijke ronden voor teams: team-finale-schema

De overige informatie van de teamfinales volgt binnenkort.

NWN Verslag gewestelijke finale Libre klein 3e klasse

Op 13 en 14 januari werd de gewestelijke finale libre klein 3e klasse gespeeld in het Pool- en DartCenter te Den Helder. WBV-er Kees Stam gaf in de eerste ronde gelijk z’n visitekaartje af door in 14 beurten (moy 3,928) te winnen van Theo van de Aa maar leek daarmee z’n kruit verschoten te hebben. DHC-er Paul Wesselson begon zaterdag matig maar won z’n derde partij gevolgd door een remise in de 4e.  Op het eind van de middag bezetten Kees en Paul resp. de 7e en 6e plaats.

Op zondag: Wist Kees pas in de 6 en de 7e ronde weer te winnen en dat leverde een 5e plaats op. Paul kon zondag alle drie de partijen met winst afsluiten en behaalde uiteindelijk zilver.

Het verslag, geschreven door de wedstrijdleiding van Noord-West Nederland, en gepubliceerd op de KNBB-NWN site: Verslag

Bekijk de tussenstanden en de einduitslag in: KVC-PK-Livescore

Verslag districtsfinale Libre klein 3e klasse

In het weekend van 18 en 19 november 2023 had De Hollandse Club de organisatie van de districtsfinale Libre 3e klas.

Na de eerste speeldag met 4 ronden stonden Kees Stam en Reijn Roos bovenaan met 6 punten gevolgd door 4 man met 4 punten en onderaan 2 spelers met 2 punten.

Op zondagochtend kregen we telefonisch een ziekmelding door. Dit betekende dat het oorspronkelijke speelrooster verwijderd en een nieuwe met 7 spelers aangemaakt moest worden. Verder lezen