Webbeheerder/verslaggever gezocht voor de NHM site

We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om o.a. korte verslagjes van finales te schrijven en deze, indien beschikbaar, inclusief foto’s te publiceren op de site en op de Facebook pagina. Je hoeft hiervoor niet per se de finales te bezoeken, verslagjes en foto’s kunnen ook door anderen, bijvoorbeeld spelers of wedstrijdleiders aangeleverd worden. Met het maken van print-screens in PK-Online kun je ook het toernooiverloop achteraf nog volgen. Voor de opleiding werken met WordPress wordt gezorgd. Het betreft in eerste instantie een functie buiten het districtsbestuur.

PK klassen seizoen 2022 – 2023

Onder het menu PK 2022 – 2023 zijn tabellen opgenomen voor de PK klassen voor komend seizoen.

De tabellen zijn afgeleid van de uitkomsten van de landelijke enquête “Spelen met intervallen”, voor ons district hebben we een paar aanpassingen van de landelijke tabellen voorgelegd aan de ALV d.d.15 juli j.l., deze zijn goedgekeurd en verwerkt.

In het kort:

  • spelen met intervallen in de klassen DK3, LK4, BK3 en DG1, voor LK3 is het spelen met intervallen niet zeker, wij gaan dat t.z.t. in overleg met de inschrijvers in deze klasse vaststellen;
  • beurtenlimiet (60) alleen in de klassen Driebanden Groot en Klein;
  • in de gewestelijke klassen beurtenlimieten in alle klassen;
  • voor alle klassen geldt een maximum van 20% overschrijding ten opzichte van de promotiegrens, daar boven directe promotie, voor de klassen met intervallen zijn hiervoor een paar “uitloop” intervallen opgenomen;
  • voor de laagste klassen mag ingeschreven worden vanaf moyenne 0,000, m.u.v. DG1, de regels hiervoor blijven zoals ze zijn.

Voorwaarden deelname aan Driebanden groot 1e klas (DG1)

Toelating:

een officieel driebanden klein moyenne (PK of Teamcompetitie) van minimaal 0,400. (evt. behaald na de voorwedstrijden in het lopende seizoen)

en/of

een driebanden groot moyenne in de PK-DG of in de A-klasse van de teamcompetitie van minimaal 0,300. (evt. behaald na minimaal 4 partijen in de teamcompetitie van het lopende seizoen)

Degradatie:

als je met driebanden klein en met driebanden groot onder de grens gespeeld hebt en niet meer aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet.

Als een vereniging 2 of meer inschrijvingen in een driebanden groot (DG) klasse heeft, dan is die vereniging verplicht poulewedstrijden te organiseren met tellers en schrijvers in hetzij de eigen lokaliteit of een andere lokaliteit.

De districtsfinale driebanden groot 1e klas wordt met 6 deelnemers gespeeld. De gewestelijke finales DG1 en DGO worden ook met 6 deelnemers gespeeld. Dit zullen de nummers één uit de 4 districten zijn, aangevuld met de twee hoogst geplaatsten in de ranking.

(ref. ALV 25-06-2021)                    Staat ook in het menu District – Districtsbesluiten