Over een dubbelpartij

Het is in ons district toegestaan een dubbelpartij te spelen.

            Dubbelpartij enkel rooster:

Alleen de speler die als laatste is opgesteld, mag de dubbelpartij* spelen. Het is niet toegestaan de kopman een dubbelpartij te laten spelen.
De speler die een dubbelpartij* speelt, wordt verhoogd met 1 intervalstap. (zie te maken caramboles enz.)

            Dubbelpartij dubbel rooster:

 Om te voorkomen dat de laatste speler in rang vier partijen moet spelen op één avond, mag het team met maar twee opgekomen teamleden ook de kopman één dubbelpartij* laten spelen.

De indeling is dan als volgt:

Thuisteam: A1, A2 en A3.
Uitteam   :  B1 en B2

1e ronde: A1 tegen B1, A2 tegen B2 en A3 tegen B2*.
2e ronde: A1 tegen B1, A2 tegen B1* en A3 tegen B2.

De speler die een dubbelpartij* speelt, wordt verhoogd met één interval. De intervallen staan genoemd in de moyenne tabellen.

In Biljartpoint vind je in de kolom Dpcar de te maken caramboles indien het een dubbelpartij betreft.