Over een dubbelpartij

Het is in ons district toegestaan een dubbelpartij te spelen.

            Dubbelpartij enkel rooster:

Alleen de speler die als laatste is opgesteld, mag de dubbelpartij spelen. Het is niet toegestaan de kopman een dubbelpartij te laten spelen.
De speler die een dubbelpartij speelt, wordt verhoogd met 1 intervalstap. (zie te maken caramboles enz.)

            Dubbelpartij dubbel rooster:

 Om te voorkomen dat de laatste speler in rang vier partijen moet spelen op één avond mag het team met maar twee opgekomen teamleden ook de kopman één dubbelpartij laten spelen.

De indeling is dan als volgt:

Thuisteam: A1, B1 en C1.
Uitteam   :  A2 en B2

1e ronde: A1 tegen A2, B1 tegen B2 en C1 tegen B2.
2e ronde: A1 tegen A2, B1 tegen A2 en C1 tegen B2.

De speler die een dubbelpartij speelt, wordt verhoogd met één interval. De intervallen staan genoemde in de moyenne tabellen.