Colofon

Doelstelling

Het districtsbestuur van het district Noord-Holland Midden heeft deze website ingesteld als primair communicatiemiddel met de leden en verenigingen.

Voorbehoud

  • Het bestuur van het district Noord-Holland Midden is uitsluitend verantwoording verschuldigd over de inhoud van de officiële mededelingen.
  • Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het op een andere manier interpreteren van deze officiële mededelingen dan op de manier waarop het bestuur zelf de officiële mededelingen interpreteert.
  • Het bestuur is altijd bereid nadere toelichting te geven op hetgeen in de officiële mededelingen is vastgelegd.
  • Met uitsluiting van alles en iedereen is het bestuur van het district Noord-Holland Midden slechts verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering van het district. Voor het overige is het districtsbestuur noch de webmaster aansprakelijk voor het waarheidsgehalte van de artikelen en gegevens in deze website, noch voor enige andere soort van aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit hetgeen in deze website is gepubliceerd.
  • Iedereen die op grond van de inhoud van deze website iets doet of nalaat, doet dat op eigen risico. Desalniettemin hebben zowel de webmaster als het bestuur van het district Noord-Holland Midden de intentie om alle informatie in deze website een zo hoog mogelijk waarheidsgehalte te geven.

Mocht u willen reageren dan verwijzen wij u naar de contactpagina.