de secretaris

5 berichten

Moyenne aanpassing NO spelers B1a, B2a en C2

Er zit een foutje in Biljartpoint aangaande nieuwe spelers in de volgende klassen: B1a , B2a, C2 poules 1 en poule 2. Deze spelen op die avond de 2 wedstrijden met hetzelfde aantal caramboles.

BP kijkt schijnbaar alleen naar de 1e wedstrijd en past daarop een verlaging of verhoging toe voor de nieuwe speelavond. Dit is fout, want het gemiddelde van beide wedstrijden wordt het nieuwe moyenne.

Ik zal daarom alle wedstrijden in deze klassen narekenen en aanpassen in BP. Kijk daarom als U al gespeeld heeft, vóór de volgende avond, wat het nieuwe moyenne is en het daarbij behorende aantal caramboles.

Ga niet af op de automatisch gegenereerde mail, die U van BP heeft gehad. De eigenaar van BP zal dit z.s.m. nakijken.

Groet Peter van de Weert (wedstrijdleider teams)

Teamwedstrijden in je elektronische agenda zetten

Klik in Biljartpoint eerst op de poule en vervolgens op je eigen team.

Nu verschijnt het speelrooster van je team.

Klik nu per speeldatum op het kalendersymbool en dan verschijnt er een pop-up met de verschillende systemen.

Klik nu in de pop-up op jouw eigen agendasysteem en de activiteit wordt getoond op datum en tijd.

Bevestig dit met ‘zet in agenda’

Op de speeldagen van je team krijg je één uur van te voren een belletje op het apparaat.

Nieuwe regels voor nieuwe spelers (NO) bij teamwedstrijden

Met ingang van dit seizoen zijn de regels voor nieuwe spelers in een team aangepast.

Het moyenne, en dus het daarbij behorende aantal caramboles, wordt voor een nieuwe speler na iedere wedstrijd, t/m wedstrijd 4, steeds herzien! En niet pas na 4 wedstrijden. Na de 4e wedstrijd wordt het dan geldende moyenne een officieel moyenne en blijft gelden tot aan het einde van de 1e helft. De oude regel van het ‘inleveren’ van punten, indien er te hoog werd gespeeld t.o.v. het startmoyenne, komt daarmee te vervallen. Teamleider let dus goed op bij nieuwe spelers in je team!

Voor de klassen waar 2 wedstrijden op 1 avond worden verspeeld, geldt dat voor beide wedstrijden op die avond hetzelfde moyenne (dus hetzelfde aantal caramboles) wordt gehanteerd. Dan wordt het moyenne herzien bij de volgende speelavond.

Raadpleeg altijd, indien er door een nieuwe speler gespeeld wordt, het moyenne in Biljartpoint. Op de site van KNBB-NHM zijn onder het kopje [teamcompetitie] de moyenne tabellen en het daarbij behorende aantal caramboles Tecar te vinden.

Daarom is het heel belangrijk, dat de uitslagen tijdig worden ingevuld en zeker vóór de volgende speelavond!

Ik wens allen een goed en succesvol biljartseizoen toe.

Met vriendelijke groet, Peter van de Weert (wedstrijdleider teams)

Poules DK3 staan nu gepubliceerd

In het nieuwe seizoen gaat voor ons district de PK administratie volledig in PK Livescore verwerkt worden. Om te kijken waar en wanneer je gaat spelen ga je als volgt te werk:

Klik op de NHM site aan de linker zijde op de grote [KVC PK] knop of gebruik deze: link

Daarna verschijnt standaard de wedstrijdkalender voor het bondsbureau. Selecteer nu het eigen district (of gewest) en dan verschijnen de klassen. Klik nu in de kolom onder toernooi op de klasse Driebanden klein 3e klasse (senioren). Nu verschijnen de poules A t/m L die je stuk voor stuk aan kunt klikken om te kijken waar je ingedeeld bent. Dan zie je de spelers staan met de aantallen te maken caramboles. Door op Toon meer te klikken zie je de datums en lokaliteit van de poule. Zodra de wedstrijden gestart zijn kun je hier ook de uitslagen zien en later ook de Totaal uitslag voorwedstrijden. Voor de overige klassen werkt het zoeken natuurlijk op dezelfde manier.

Voorwaarden deelname aan Driebanden groot 1e klas (DG1)

Toelating:

een officieel driebanden klein moyenne (PK of Teamcompetitie) van minimaal 0,400. (evt. behaald na de voorwedstrijden in het lopende seizoen)

en/of

een driebanden groot moyenne in de PK-DG of in de A-klasse van de teamcompetitie van minimaal 0,300. (evt. behaald na minimaal 4 partijen in de teamcompetitie van het lopende seizoen)

Degradatie:

als je met driebanden klein en met driebanden groot onder de grens gespeeld hebt en niet meer aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet.

Als een vereniging 2 of meer inschrijvingen in een driebanden groot (DG) klasse heeft, dan is die vereniging verplicht poulewedstrijden te organiseren met tellers en schrijvers in hetzij de eigen lokaliteit of een andere lokaliteit.

De districtsfinale driebanden groot 1e klas wordt met 6 deelnemers gespeeld. De gewestelijke finales DG1 en DGO worden ook met 6 deelnemers gespeeld. Dit zullen de nummers één uit de 4 districten zijn, aangevuld met de twee hoogst geplaatsten in de ranking.

(ref. ALV 25-06-2021)                    Staat ook in het menu District – Districtsbesluiten