LK3

1 bericht

Het libre is een spelsoort van het carambolebiljart waarbij niet de extra regels van de andere spelsoorten gelden. Hier lees je alle berichten over de derde klasse libre. De nieuwe moyennegrenzen liggen tussen 1.40 en 2.40

Uitnodiging districtsfinale
Uitslag districtsfinale
Uitnodiging gewestelijke finale
Uitslag gewestelijke finale

LK3 niet meer met intervallen

De overgrote meerderheid van de inschrijvers Libre Klein 3e klas heeft zich uitgesproken voor het spelen met een vast aantal caramboles (65). De enquête leverde 26 stemmen op voor vast, 5 stemmen voor intervallen en 4 inschrijvers gaven aan geen voorkeur te hebben. Tot en met de districtsfinale wordt met “vast” gespeeld, vanaf de gewestelijke finale wordt weer met intervallen gespeeld, voor de twee afgevaardigden naar het gewest hopelijk geen probleem.