Driebanden

11 posts

Bij het driebandenspel moet de speelbal minstens drie banden raken vooraleer de derde bal geraakt wordt.

60 beurten limiet driebanden

Nadat de eerste team-wedstrijden zijn verspeeld, blijkt er bij driebanden onduidelijkheid te zijn over de limiet van 60 beurten.

Deze geldt bij teamwedstrijden alleen voor de B2; de A en B1 kennen geen limiet.

Bij voorwedstrijden PK geldt de limiet voor alle klassen.

Finales ‘zware’ klassen

De finales LK1, LKh, BK2, BK1, DK1, DKh en kaderfinales (bij een bezetting van acht finalisten) moeten over drie (of meer) dagen gespeeld worden.