DKh

Driebanden klein hoofdklasse. Bij het driebandenspel moet de speelbal minstens drie banden raken vooraleer de derde bal geraakt wordt. Hier lees je alle berichten over de hoofdklasse driebanden klein. De nieuwe moyennegrenzen liggen tussen 0.800 en 1.100 Deze klasse is districtsoverstijgend.

Uitnodiging gewestelijke finale
Uitslag gewestelijke finale