de wedstrijdleider PK

11 berichten

Wim Bosman districtskampioen DK2

Wim Bosman van Lang Rond is districtskampioen Driebanden Klein 2e klas geworden, gefeliciteerd met deze mooie prestatie, tweede werd Peter van de Weert van de Band en derde Willem Boon van WBV. De finale werd georganiseerd door Parelhof. Wim en Peter zullen ons district vertegenwoordigen bij de gewestelijke finale die gespeeld wordt bij B.C.O. in Oegstgeest van 27 t/m 29 november a.s.

Eindstand

Van rechts naar links Wim Bosman, Peter van de Weert en Willem Boon.

10 en 20 procent regeling afgeschaft bij aanwijzen finalisten

Er is nogal wat onduidelijkheid over het wel of niet mogen meedoen aan districtsfinales.

Het is simpel, de eerst acht spelers op de ranglijst mogen mee doen aan de districtsfinales. De spelers die op eigen verzoek direct promoveren (DP) worden buiten de ranglijst geplaatst.

Dus ook spelers met een “Niet Officieel” moyenne (nieuwe spelers of spelers met een moyenne ouder dan twee jaar), spelers die gedegradeerd zijn en spelers die boven de (vervallen) 10 en 20% grens gespeeld hebben mogen meedoen. Het gemiddelde wordt bepaald van startmoyenne en moyenne voorwedstrijden en dat wordt het startmoyenne voor de districtsfinale, met dien verstande dat een moyenne in een seizoen wel omhoog maar niet omlaag kan.

Eerdaags maak ik nog een documentje waar de belangrijkste regels in staan met betrekking tot degradatie, promotie, opbouw ranglijsten etc.

PK finales 2020 – 2021

Het complete lijstje met districts-, gewestelijke- en nationale finales te organiseren door NHM is onder het menu PK 2020 – 2021 geplaatst.

Christa Heijnen districtskampioen DK3

Christa Heijnen van WBV is districtskampioen Driebanden Klein 3e klas geworden, gefeliciteerd met deze mooie prestatie, tweede werd Gerard Appelman van OBIS en derde Jan Bart van de Stille Kracht. De finale werd georganiseerd door de Band. Christa en Gerard zullen ons district vertegenwoordigen bij de gewestelijke finale die gespeeld wordt in Café het Nieuwe Bonte Paard in Abbekerk op 21 en 22 november a.s.

Ik vergat nog te vermelden dat Cees de Greeuw van DHC ter elfder ure bereid was op te treden als reserve.

Uitslag DF DK3

Van de wedstrijdleider PK

Finales Driebanden Groot

Op de ALV van 26 juni j.l. is besloten dat de districtsfinale DG1 voortaan met zes spelers zal worden gespeeld, op de vergadering van het Gewest is afgelopen zaterdag besloten dat ook de Gewestelijke finales DG1 en DGO voortaan met zes spelers zullen worden gespeeld. Voor de GF DGO wordt de nummer 1 van de vier districten afgevaardigd, aangevuld met de twee spelers die daarna het hoogste % moyenne hebben, wel is afgesproken dat maximaal twee spelers per district meedoen aan de GF.

Libre klein Dames Open

Op genoemde ALV is meegedeeld dat geprobeerd zou worden de Dames Klasse semi-imperatief te maken. Landelijk is ons voorstel niet aangenomen om geen districtsfinale maar alleen een gewestelijke finale te houden. Dit jaar zijn er 17 inschrijvingen, zes uit West-Friesland, tien uit NHM en één uit Duinstreek. Afgesproken is om in drie poules te spelen, waarvan de bovenste twee in de uitslag per poule naar de gewestelijke finale gaan, ook weer aangevuld met de twee spelers die daarna het hoogste % moyenne hebben.

PK Online

Er is een functionaliteit toegevoegd aan PK Online maar dat hebben jullie allang al gezien natuurlijk.