Teamcompetitie

3 berichten

Berichten uit de teamcompetitie van het KNBB district Noord-Holland Midden.
Alle actuele informatie vindt u in Biljartpoint

Vacature wedstrijdleider teamcompetitie

Zoals tijdens de ALV in 2023 aangegeven en genotuleerd, is Peter van de Weert aan zijn laatste seizoen bezig als wedstrijdleider voor de teams.

Dit houdt in dat we een nieuw bestuurslid zoeken die er voor voelt om mee te helpen de belangen van het district NHM en specifiek de teamcompetitie te behartigen.

Het bestuur vergadert ca. 5 maal per jaar. Eén maal per jaar legt het bestuur op de ALV verantwoording af aan de leden voor het gevoerde beleid en vraagt het goedkeuring voor de koers voor het komende seizoen.

De huidige wedstrijdleider teams gaat voor de nieuwe functionaris nog een handleiding schrijven en is bereid om de nieuwe wedstrijdleider te helpen bij eventuele vragen c.q. problemen.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Peter of één van de overige bestuursleden.

Voor meer details klik je eerst op: functiebeschrijving

Wie gaat de uitdaging aan om deze druk beoefende tak van de biljartsport binnen het district NHM te waarborgen?

Afvaardigen teams naar de Gewestelijke ronden

Ook dit jaar worden er geen kwalificatierondes gespeeld bij de teams. Naar de Gewestelijke halve finales gaan in de:

B1 klasse: de kampioen van de B1a*** en B1b poules

B2 klasse: de kampioen van de B2a en B2b poules

C2 klasse: de kampioen van Poule 1 en van Poule 2

C3 klasse: de nummers 1 en 2

C4** en Dames*: zie onderstaande:

De dames* kunnen uit verschillende gelederen een team samenstellen als zij dat willen en deelnemen aan de dames teamfinale. Wel is de vereiste, dat zij 4 of meer (libre)wedstrijden hebben gespeeld. PK wedstrijden vallen daar ook onder.

Voor de C4** geldt, dat teams die in de C3 spelen en daarbij tenminste 3 spelers hebben, die 4 wedstrijden of meer hebben gespeeld en met het moyenne onder de 1.400 zitten, deze in aanmerking komen om in de C4 mee te mogen doen. Er mag 1 dispensatiespeler worden ingezet, die als maximum een moyenne van 2.400 heeft.

Voor de B1a*** geldt, dat de teams uit NWN niet meetellen voor de afvaardiging. Dus de bovenste uit het district NHM gaat voor ons naar de GF.

Ook dit jaar speelt DVO in de C1 bij W-Friesland. Zij mogen zich bij NHM opgeven voor de halve finale.

Om dit alles mogelijk te maken zijn er, zoals eerder geschreven, lokaliteiten nodig. Neem daarom uw verantwoordelijkheid!!!

Voor de speeldatums en regio waar gespeeld gaat worden: team-finale-schema

Groet Peter van de Weert wedstrijdleider teams.

Lokaliteiten gevraagd voor de gewestelijke teamrondes

Dit seizoen worden de halve finales en de finales voor de klassen C1 en C2 in het eigen district Noord-Holland Midden gespeeld. De datums zijn voor de C2: 11 en 12 mei en voor de C1: 25 en 26 mei. Hiervoor zoeken we lokaliteiten met tenminste 4 biljarttafels. De halve finales kunnen dus op twee verschillende plaatsen gehouden worden! Dit is altijd een leuke happening met veel verschillende mensen uit het gewest WN. De halve finales worden gespeeld in twee poules van 4 teams en de finales met één poule. Bij de halve finales dienen de deelnemende teams zelf te tellen en te schrijven. Bij de finales lopen er arbiters van het district. De organiserende vereniging(en) c.q. lokaliteit(en) zorgt dus alleen voor de tafels met ballen en een wedstrijdleider voor de aansturing en de gegevensverwerking in Biljartpoint. Op een dag worden er per poule 18 partijen gespeeld en daar zijn standaardschema’s voor beschikbaar om de tafels in te delen.

De aanmeldingen graag (z.s.m.) sturen aan: Peter van de Weert

Schema gewestelijke ronden voor teams: team-finale-schema

De overige informatie van de teamfinales volgt binnenkort.