Nieuwsberichten

5 berichten

VKG is gestopt als vereniging

De vereniging Van Kampen Groep is per 31 dec. 2020 opgehouden te bestaan. VKG was t/m het lopende seizoen vooral actief in de driebanden competities in de A en de B1 klasse.

2020…de ballen opgeborgen, de tafels afgedekt, het licht uit.

Op het moment dat het land voor de tweede keer in een strenge lockdown ging, werden ook de laatste clubs gedwongen hun lokaliteiten sluiten. Een werkelijk dieptepunt voor alle sport en dus ook ons biljarten. Vol goede moed kwamen we na de eerste periode van ‘stilte’ weer terug aan de tafel. Het plezier was van korte duur. Al snel werden de PK-competitie en Teamcompetitie stilgelegd en nu is ook het licht boven de laatste tafel uit gedaan…

De vooruitzichten zijn niet geweldig. De KNBB heeft besloten dat de Persoonlijke Kampioenschappen dit jaar geen Gewestelijke en geen Landelijke finales meer kennen.

Mogelijk komt er nog een alternatief NK met gemengde klassen. Noord-Holland Midden wil de PK-competitie op districtsniveau nog niet annuleren. Als het langer gaat duren, zal het bandstoten misschien sneuvelen en zullen finales eventueel met zes spelers over twee dagen worden gespeeld. Mocht het seizoen worden hervat, dan starten we met de laatste voorwedstrijden LK4 en de districtsfinale DK1.

Voor de Teamcompetitie zal het lastiger worden. Eerst leek een start op 1 januari 2021 (met een nieuwe “gehalveerde” competitie) nog mogelijk. Daar had de Bond ook al een plan voor klaarliggen. De gewestelijke finales voor alle klassen zouden dan eind mei in één weekend gespeeld worden. Gezien de laatste ontwikkelingen en besluiten, verwachten we echter dat de teamcompetitie dit seizoen wordt afgeblazen.

Op de ALV van Carambole (19 december jl.) heeft de vergadering besloten om niet te kiezen voor PK-online. Ondanks dat Biljartpoint het programma heeft geïntegreerd in haar software, komt er een nieuw (nog te maken!) programma. Behalve de keuze betreuren we ook de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Wederom een groot gebrek aan transparantie en motivatie. Daarbij zorgt de gebrekkige terugkoppeling naar de districten voor weinig vertrouwen. We houden ons hart vast…

Het bestuur van NHM wil alle leden een fijne kerst en een gezond 2021 toewensen en hoopt dat we elkaar weer snel ontmoeten in de diverse competities en clubevenementen, waar ons district zo rijk aan is.

Namens het bestuur,

Janhans Berg

PK finales 2020 – 2021

Het complete lijstje met districts-, gewestelijke- en nationale finales te organiseren door NHM is onder het menu PK 2020 – 2021 geplaatst.