Nieuwsberichten

9 berichten

Start PK seizoen 2022 – 2023

Maandag 1 augustus gaan we van start met het PK seizoen 2022 – 2023, totaal 9 poules Driebanden Klein 3e klasse, met intervallen.

De uitslagen zijn te volgen op de site van PK Online, ik wens alle deelnemers veel succes toe dit seizoen!!

Voor het verdere verloop van het seizoen zie de districtsagenda onder het menu PK 2022 – 2023, ook is daar de klasse indeling te vinden.

PK klassen seizoen 2022 – 2023

Onder het menu PK 2022 – 2023 zijn tabellen opgenomen voor de PK klassen voor komend seizoen.

De tabellen zijn afgeleid van de uitkomsten van de landelijke enquête “Spelen met intervallen”, voor ons district hebben we een paar aanpassingen van de landelijke tabellen voorgelegd aan de ALV d.d.15 juli j.l., deze zijn goedgekeurd en verwerkt.

In het kort:

  • spelen met intervallen in de klassen DK3, LK4, BK3 en DG1, voor LK3 is het spelen met intervallen niet zeker, wij gaan dat t.z.t. in overleg met de inschrijvers in deze klasse vaststellen;
  • beurtenlimiet (60) alleen in de klassen Driebanden Groot en Klein;
  • in de gewestelijke klassen beurtenlimieten in alle klassen;
  • voor alle klassen geldt een maximum van 20% overschrijding ten opzichte van de promotiegrens, daar boven directe promotie, voor de klassen met intervallen zijn hiervoor een paar “uitloop” intervallen opgenomen;
  • voor de laagste klassen mag ingeschreven worden vanaf moyenne 0,000, m.u.v. DG1, de regels hiervoor blijven zoals ze zijn.

Tenuewijziging DHC

Biljartvereniging De Hollandse Club, thans spelend in Wormerveer, gaat m.i.v. het nieuwe seizoen spelen in een grijs overhemd. De broek en de schoenen blijven zwart.

Ranglijsten driebanden klein en libre gepubliceerd

In het menu zijn onder “Ranglijsten” de ranglijsten Driebanden klein en Libre van seizoen 2021 – 2022 gepubliceerd.

Zowel de Excel versies (met filter mogelijkheid) als de PDF versies zijn geplaatst, de ranglijsten van de overige spelsoorten volgen.