Nieuwsberichten

13 posts

Arbiter Jan Veldt door de ALV benoemd tot lid van verdienste

Na een imposante loopbaan als actief (districts) arbiter heeft Jan Veldt aangegeven na 40 jaren te stoppen. Jan was in 1979 medeoprichter van de arbitersvereniging en de eerste 4 jaren tevens algemeen bestuurslid. Hierna was Jan van 1983 t/m 1999 secretaris van de AV. Tot op heden 2019, is Jan ieder seizoen in vele finales actief geweest als arbiter.

De algemene ledenvergadering op 24 mei 2019 bijeen in Akersloot, had het genoegen om hem hiervoor te bedanken en te huldigen als lid van verdienste van het district Noord-Holland Midden. Met genoegen kon de bijbehorende oorkonde en de speld uitgereikt worden.

Klik op de foto voor de grote afbeelding.

Dagbiljarten

Beste Biljarters,

Tijdens de laatste jaarvergadering van het district op 1 juni 2018 in Akersloot, hebben wij een voorzichtige opening gemaakt om de interesse te peilen voor het dagbiljarten.
Wij hebben hier veel plezierige reacties op gehad.

Als opvolging hiervan hebben wij het dagbiljarten bij de KNBB formeel opgestart en zijn wij als district nu klaar om het nieuwe seizoen te gaan beginnen met (voor)wedstrijden in alle klassen.
Bij het dagbiljarten wordt met intervallen volgens de tabel gespeeld.

Eventueel kunnen er daarom in de poules mensen van verschillende klassen toch samen spelen.
Kenmerkend voor het dagbiljarten is dat voorwedstrijden allen op één dag worden verspeeld. Dit laatste geldt ook voor alle finales tot aan de nationale finales aan toe.

Ook voor teams hebben wij van de bond een aantal extra mogelijkheden gekregen om het mogelijk te maken voor mensen die in een (al bestaande) teamcompetitie spelen tegen teams die niet bij de bond zijn aangesloten. Als er minimaal 3 mensen van een team vanaf het begin van hun competitie als KNBB carambole dagcompetitie lid opgegeven zijn, dan kan dat team(s) mededingen naar een plaats  in de gewestelijke teamfinale en eventueel daarop volgend de Nationale Finale.

Verder wijzen we erop dat er bij de KNBB ook een combinatielidmaatschap DAG en AVOND biljart mogelijk is.

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u dit kenbaar wilt maken bij de leden van uw vereniging en of de lokaliteit.

Graag zijn wij bereid uw vragen te beantwoorden of bij u langs te komen voor een introductie gesprek.

Gaarne verwijs ik ook naar de website van ons district waar een drukknop (Tabje ‘Dagbiljart’) voor het inwinnen van informatie over het dagbiljarten zich bevindt. Hier vind je ook een contactformulier.

Nieuwe leden welke na 1 mei worden ingeschreven zullen niet meer, voor het nog lopende boekjaar t/m 31 juli, worden gefactureerd.

De link voor het rechtstreeks benaderen van de dagbiljartsite via het internet:

http://dagbiljart.knbb-nhm.nl

Met een vriendelijke groet,

Uw districtsbestuur

POSTER  om op te hangen op het publicatiebord