Lokaliteiten gevraagd voor de gewestelijke teamrondes

Dit seizoen worden de halve finales en de finales voor de klassen C1 en C2 in het eigen district Noord-Holland Midden gespeeld. De datums zijn voor de C2: 11 en 12 mei en voor de C1: 25 en 26 mei. Hiervoor zoeken we lokaliteiten met tenminste 4 biljarttafels. De halve finales kunnen dus op twee verschillende plaatsen gehouden worden! Dit is altijd een leuke happening met veel verschillende mensen uit het gewest WN. De halve finales worden gespeeld in twee poules van 4 teams en de finales met één poule. Bij de halve finales dienen de deelnemende teams zelf te tellen en te schrijven. Bij de finales lopen er arbiters van het district. De organiserende vereniging(en) c.q. lokaliteit(en) zorgt dus alleen voor de tafels met ballen en een wedstrijdleider voor de aansturing en de gegevensverwerking in Biljartpoint. Op een dag worden er per poule 18 partijen gespeeld en daar zijn standaardschema’s voor beschikbaar om de tafels in te delen.

De aanmeldingen graag (z.s.m.) sturen aan: Peter van de Weert

Schema gewestelijke ronden voor teams: team-finale-schema

De overige informatie van de teamfinales volgt binnenkort.